Της ...Γνιότσης το φως

"Να ζή-σεις Μα-ρά-κι και χρό-νια πο-λλά, με-γά-λη να γί-νεις με ά-σπρα μα-λλιά. Πα-ντού να σκορ-πί-ζεις, της Γνιό-τσης το φώς..."
Όχι ...δεν είναι συντακτικό λάθος. Αυτό ακούγεται σχεδόν πάντα διότι κάποιοι λένε "της γνώσης το φως" και κάποιοι "της νιότης το φως".
Λοιπόν, να το ξεκαθαρίσουμε. Το σωστό είναι της "γνώσης το φως" διότι παρακάτω το ξεκαθαρίζει ο στίχος: "και ό-λοι να λέ-νε να μι-α σο-φός. Ελάτε τώρα, ας συντονιστούμε...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου